ERV200

Opis proizvoda:

Softver za evidenciju radnog vremena- licenca za jedan ERVserver i ERVklijent (200 korisnika)

ZKTeco - ERV200

Karakteristike: