ERV300

Opis proizvoda:

Softver za evidenciju radnog vremena- licenca za jedan ERVserver i ERVklijent (300 korisnika)

ZKTeco - ERV300

Karakteristike: