ERV400

Opis proizvoda:

Softver za evidenciju radnog vremena- licenca za jedan ERVserver i ERVklijent (400 korisnika)

ZKTeco - ERV400

Karakteristike: