ERV500

Opis proizvoda:

Softver za evidenciju radnog vremena- licenca za jedan ERVserver i ERVklijent (500 korisnika)

ZKTeco - ERV500

Karakteristike: