ERVMajor

Opis proizvoda:

Softver za evidenciju radnog vremena- ažuriranje softvera na novu verziju (major verzija)

ZKTeco - ERVMajor

Karakteristike: